آرکی 39016 تیره  

رنگتیره
اندازه۹۰ * ۳۰
ضخامت۹ میلی متر
نوع لعاببراق