آر کی 39016 تیره

رنگتیره
اندازه90 * 30
جنسخاک سفید
کاربردکاشی دیواری
ضخامت9 میلی متر
نوع لعاببراق